English    Česky    Español
  • Kompletní imigrační proces a poradenství

  • Trvalý pobyt a pracovní povolení

  • Druhé občanství (naturalizace), cestovní pas

  • Založení obchodní společnosti, podnikání

  • Otevření osobního i firemního bankovního účtu

  • Zastoupení zahraniční obchodní společnosti

Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné podmínky specifikují způsob užívání internetových stránek Caribbean Legal Services (Caribe-Lawyers.com), dále pouze jako "CLS", a právní vztah s klientem při odesláním objednávky.

Přístupem na tyto stránky, odesláním objednávky či užíváním stránek souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami a zavazujete se, že budete jednat v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel je povinnen v objednávce u povinných polí uvést pravdivé údaje s tím, že je zároveň nutné udržovat tyto údaje aktualizované. V případě uvedení falešných či nepravdivých údajů se objednávající vystavuje nebezpečí, že například jeho žádost o residenční doklady bude zamítnuta. Zároveň tím uživatel ztrácí nároky na vrácení zaplacené částky "CLS", která se tímto současně zříká jakékoliv zodpovědnosti za uživatele, který předložil falešné údaje. "CLS" není právně ani finančně zodpovědná za zamítnutí žádosti klienta o residenční doklady ze strany dominikánských úřadů.

Všechny texty, obrázky, grafika a další části stránek podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webové stránky bez písemného svolení "CLS" je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části této webové stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. "CLS" bude aktivně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.

"CLS" si vyhrazuje právo objednávku zrušit, má-li k tomuto kroku závažné a prokazatelné důvody, zejména jedná-li se o případy, kdy uživatel poskytne falešné údaje. Objednávka může být zrušena i v případě porušení některého z ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

Potvrzením objednávky vyslovujete souhlas se zasíláním e-mailů do e-mailové schránky, která byla uvedená v objednávce. Zasílaný e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. "CLS" má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení přidružených subjektů nebo vlastní. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Přijetím takovéto zprávy se k ničemu nezavazujete.

Nesouhlas se zasíláním výše zmíněných e-mailů můžete projevit odpovědí na zaslaný e-mail. V předmětu zprávy musí být uveden text "NEZASÍLAT INFORMACE".

Údaje nashromážděné "CLS" a Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny po dobu účelu jejich využití a chráněny proti zneužití. Nebudou nikdy poskytnuty žádným jiným subjektům nebo třetím stránám.

Některé stránky "CLS" mohou obsahovat odkaz na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo kontrolu stránek "CLS" a nepodléhají těmto Všeobecným podmínkám užití. Pokud navštívíte tyto stránky přes nabízený odkaz, poskytovatelé uvedených stránek mohou využít informací o Vás v souladu s jejich podmínkami použití - ty však mohou být odlišné od našich. "CLS" nenese odpovědnost za podmínky užití třetích stran.

Všeobecné podmínky užívání mohou být aktualizovány či měněny bez upozornění. Je odpovědností uživatele "CLS" čas od času navštívit tyto Všeobecné podmínky k revizi případných změn. Výše uvedené Všeobecné podmínky jsou platné od 1.6.2009.

Tyto všeobecné podmínky jsou připraveny v souladu s právními předpisy České republiky. Případné výhrady podléhají Občanskému zákoníku České republiky.

Balíčky služeb

Rezidenční balíček: Trvalý pobyt s pracovním povolením


Tento balíček služeb zahrnuje kompletní servis a zajištění pobytových dokladů včetně pracovního pololení v Dominikánské republice.

Informace Objednat >>

Podnikatelský balíček: Rezidenční služby, obchodní firma s bankovním účtem


Tento balíček služeb zahrnuje kromě kompletního servisu a zajištění pobytových dokladů a pracovního povolení v Dominikánské republice také založení obchodní firmy s bankovním účtem.

Informace Objednat >>

Naturalizační balíček: Rezidenční a podnikatelské služby, statní občanství s cestovním pasem


Tento balíček služeb zahrnuje kompletní servis trvalého pobytu a následného získání dominikánského občanství a cestovního pasu včetně založení obchodní firmy s bankovním účtem.

Informace Objednat >>

Rezidenční a naturalizační služby pro turisty a osoby pobývající již v Dominikánské republice


Pro klienty, kteří přijeli nebo již žijí v Dominikánské republice zajistíme speciální balíčky a ceny přesně pro jejich požadavky.

Informace Kontakty >>