English    Česky    Español
  • Kompletní imigrační proces a poradenství

  • Trvalý pobyt a pracovní povolení

  • Druhé občanství (naturalizace), cestovní pas

  • Založení obchodní společnosti, podnikání

  • Otevření osobního i firemního bankovního účtu

  • Zastoupení zahraniční obchodní společnosti

Ochrana osobních údajů

Caribbean Legal Services (Caribe-Lawyers.com), dále pouze jako "CLS" neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne "CLS" tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb uvedených na stránkách "CLS", účastní se průzkumů nebo případného hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat a bude s touto skutečností souhlasit.

"CLS" si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a "CLS" za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na počítači uživatele a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na počítači uživatele. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - stránky však nemusí bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne "CLS" veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Pokud máte nějaké dotazy, připomínky či zvláštní požadavky na změny či odstranění vašich osobních dat, kontaktujte nás.

Balíčky služeb

Rezidenční balíček: Trvalý pobyt s pracovním povolením


Tento balíček služeb zahrnuje kompletní servis a zajištění pobytových dokladů včetně pracovního pololení v Dominikánské republice.

Informace Objednat >>

Podnikatelský balíček: Rezidenční služby, obchodní firma s bankovním účtem


Tento balíček služeb zahrnuje kromě kompletního servisu a zajištění pobytových dokladů a pracovního povolení v Dominikánské republice také založení obchodní firmy s bankovním účtem.

Informace Objednat >>

Naturalizační balíček: Rezidenční a podnikatelské služby, statní občanství s cestovním pasem


Tento balíček služeb zahrnuje kompletní servis trvalého pobytu a následného získání dominikánského občanství a cestovního pasu včetně založení obchodní firmy s bankovním účtem.

Informace Objednat >>

Rezidenční a naturalizační služby pro turisty a osoby pobývající již v Dominikánské republice


Pro klienty, kteří přijeli nebo již žijí v Dominikánské republice zajistíme speciální balíčky a ceny přesně pro jejich požadavky.

Informace Kontakty >>